คนเราไม่ต้องหัดเดิน ก็วิ่งได้แล้ว
คนเราไม่ต้องหัดเดิน ก็วิ่งได้แล้ว
คนเราไม่ต้องหัดเดิน ก็วิ่งได้แล้ว
@52cdefb8f02020911d00005b