ฉันไม่สวยฉันไม่หลายใจ กรูไม่เหมือนใคร จบม้ะ
ฉันไม่สวยฉันไม่หลายใจ กรูไม่เหมือนใคร จบม้ะ
ฉันไม่สวยฉันไม่หลายใจ กรูไม่เหมือนใคร จบม้ะ
@51a8a3ec4146bb262a0079bb