Tafel Anatomie

515M
 • 7,054
28 SUKI!
 • VanillaBun...
 • Naxame
 • Toki
 • Blair
 • Katelynn
 • Raúl
 • Addie_boo
 • Emma
 • pyconaut
 • Ao
 • Siow
 • Zen
 • Gabo

Tafel Anatomie

I was in charge of the illustrations for Solaris’ original Vocaloid song “Tafel Anatomie.”

[GUMI] Tafel Anatomie [Original MV] (4:30)
http://nico.ms/sm26985580 #sm26985580

0 comment