Uta no prince sama

139 SUKI!
 • Cobalt Requin
 • Lupita Chávez
 • Lissette Geraldine
 • Emily Chow
 • Juditza Lopéz Porras
 • Clock Work
 • Alexandra Chen
 • Dana Bezalel
 • نور جوستي عاليه
 • Shang Shang
 • Nathalie van Veen
 • Shaza Yusoff
 • Maria Sanchez

Uta no prince sama

Natsuki:Martha,
Otoya:Hachino, Masato:Oto, Tokiya:Daroku, Ren:Riku, Sho:Tomo.
26.May.2013 @Nishi-Sugamo studio, Tokyo. Photo:Presto Takayuki

0 comment