Uta no prince sama

139 SUKI!
 • Cobalt
 • Lupita
 • Lissette
 • Emily
 • Juditza
 • Clock
 • Alexandra
 • Dana
 • نور
 • Shang
 • Nathalie
 • Shaza
 • Maria

Uta no prince sama

Natsuki:Martha,
Otoya:Hachino, Masato:Oto, Tokiya:Daroku, Ren:Riku, Sho:Tomo.
26.May.2013 @Nishi-Sugamo studio, Tokyo. Photo:Presto Takayuki

0 comment