Pan(da)chila!

257 SUKI!
 • Paula
 • Leandro
 • えりちか
 • Yuyu
 • Gorass
 • Gojira
 • Atsuki
 • pyconaut
 • José
 • Arisa
 • Coleman
 • Grishnakh
 • Mark

Pan(da)chila!

panda=panda
upskirt=panchila(Japanese)
panda+panchila=Pan(da)chila!

Is a pun.
oh...

0 comment