Ojisama to Neko☆Fukumaru

piyo
  • 4,936
5 SUKI!
  • huichien44
  • Kensai-kun
  • yoru.kekka...
  • Paul
  • Katrov

Ojisama to Neko☆Fukumaru

The last bento I made in 2017 is of Fukumaru from the popular manga on Twitter “Ojisama to Neko” by Umi Sakurai (@sakurai_umi_). A tankobon volume of the manga will also be released on Feb. 22, 2018.

0 comment