Hozuki no Reitetsu☆Karashi-chan

piyo
 • 15,586
20 SUKI!
 • OTAKUMI【オ匠】
 • Liz Garcia
 • Sarah Fuchs
 • Giggly Wong
 • Harumi Tsuchi
 • Nuypin Decimo
 • Yuki Watanabe
 • japangeek1
 • Arisa Cantarella
 • Tommy Panda Eldridge
 • Grishnakh
 • Helore
 • Ennaehm Yokai

Hozuki no Reitetsu☆Karashi-chan

Using onigiri, I created the character Karashi-chan who appears in “Hozuki no Reitetsu.”

0 comment