Borutsu

sato
 • 18,969
46 SUKI!
 • DarkNova
 • Galirum
 • Naxame
 • Catarina Lli
 • Monya Yip
 • Christian Trauco
 • Raúl Mika De Santiago
 • Kenneth Percan
 • Steven Gracey
 • Usaco Hashimoto
 • Vincent Duran
 • Belle Leung
 • Jhonatan Luiz Campos

Borutsu

I was really into Houseki no Kuni.

0 comment