Kuroko Shirai from "To aru kagaku no railgun"

212 SUKI!
 • LMLM
 • Masahiko Satou
 • Grishnakh
 • Valkyria
 • Holly Yuen
 • Spyke Spiegle
 • 김현
 • David Wenberg
 • Sammi Steppe
 • Natdanai Yakhamna
 • Cerberus27
 • Eduardo Argueta
 • Aidan Raven Shaughnessy

Kuroko Shirai from "To aru kagaku no railgun"

Sculptor : Tiduru(Tsuru no yakata)
Finish work : Maimocchi(Tsuru no yakata)
photo by figuephoto
resin kit

0 comment