Suzushiro Mikono

4 SUKI!
  • Patrick Adiraja
  • Sugisaki Ken
  • Rafael Yonatan
  • Sergio Lozano

Suzushiro Mikono

Anime [Aquarion Evol]
Heroine : Suzushiro Mikono
Release : 2012/07
Manufacture Period : 2 months
Material : Epoxy putty
Garage Kits

0 comment