Takamura Yui - gekka

5 SUKI!
  • Rushan  Gabdrahmanov
  • Richard Laffont
  • Tim Bolig
  • Grishnakh
  • Ronaldo Padilha Dos Santos

Takamura Yui  - gekka

Manufacture by Kotobukiya
Scale 1/7

0 comment