.Shinobu.

12 SUKI!
 • Kuro Shinigami
 • Joshua Shewmake
 • Thorfinn Fréderiksson
 • Ngoc Thuy Pham
 • 沉亃憶
 • Sergio
 • Pattarapon Ketkan
 • Shoiji Raito Ryusuke
 • Nami
 • Zdenka Bako
 • Konapyon
 • PieChan

.Shinobu.

Shinobu Oshino of bakemonogatari ~

0 comment