Akira Ishigami

    I am really like Japanese caluture, Cospre, Anime, something like that. Espesially, I love Dragon ball.Hi, I am really like Japanese caluture, Cospre, Anime, something like that. Espesially, I love Dragon ball.Hi, I am really like Japanese caluture, Cospre, Anime, something like that. Espesially, I love Dragon ball.Hi, I am really like Japanese caluture, Cospre, Anime, something like that. Espesially, I love Dragon ball.